Sale
  • U34 - Problemy inne niż alkohol
100000001165-media

U34 - Problemy inne niż alkohol

(Problems Other Than Alcohol) Autorem ,,Problemów innych niż alkohol'' jest Bill W. współzałożyciel Wspólnoty AA. Na mityngach AA coraz częściej spotyka się alkoholików będących jednocześnie narkomanami lub lekomanami, w związku z czym wyłania się wiele pytań i problemów. Z problemami tymi można się uporać stosując Tradycje AA.

  • $0.25