Sale
  • U55 - Witanie Nowo Przybyłego w Grupie
100000001257-media

U55 - Witanie Nowo Przybyłego w Grupie

(Welcoming Newcomers) Sugestie zawarte w tej ulotce dotyczą sposobu postępowania z osobami przychodzącymi na swój pierwszy mityng AA. Powstały, by zachęcić te osoby do pozostania w AA. Mają także zachęcić wszystkie grupy, by na spotkaniach roboczych rozważały, w jaki sposób przywitać nowo przybyłych, aby znaleźli ciepłe i bezpieczne miejsce we Wspólnocie AA.

  • $0.65